Konferensen vill i år fästa uppmärksamhet på framåtblickande och nyskapande riktningar inom det kvinno- och genushistoriska fältet.

Inbjudna keynote speakers är Madina Tlostanova från Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Moskva, och Alexandra Shepard, redaktör för Gender & History, University of Glasgow, Storbritannien. Keynoteföreläsningarna kommer att vara kopplade till konferensens huvudtema Kön, historia, framtider.

Konferensen arrangeras av föreningen Sveriges kvinno- och genushistoriker, SKOGH, i samarbete med Historiska institutionen och Ekonomiskhistoriska institutionen vid Stockholms universitet samt Institutionen för historia och samtidsstudier och CBEES vid Södertörns högskola.

Tider:

Konferensen hålls den 19-21 augusti på Frescati, Stockholms universitet

Läs mer på SKOGHs webbplats här.

Program för konferensen finns här.