Forksningskonferens den 19-20 maj på Sjöhistoriska museet, Stockholm.
Forksningskonferens den 19-20 maj på Sjöhistoriska museet, Stockholm.

Dokumentations- och forskningskonferens, Sjöhistoriska museet, Stockholm, 19-20 maj 2014.

Den konsulära verksamheten har varit en del av Sveriges utrikesrepresentation sedan dess etablering på 1600-talet. Den sammanfattande bilden är att den sjöfartskonsulära verksamheten har lämnat ett viktigt bidrag till Sveriges modernisering.

Mer information aryo.makko@historia.su.se.