Historiska institutionen leds av en institutionsstyrelse. Ledamöter väljs bland de anställda lärarna medan studentrepresentanter utses av Studentrådet och Doktorandrådet. Även den administrativa personalen finns representerad.

Styrelsens ledamöter

Jens Ljunggren, prefekt, ordförande
Mats Hallenberg, ställföreträdande prefekt

Anders Ahlbäck, lärarrepresentant
Mari Eyice, lärarrepresentant
Leos Müller, lärarrepresentant
Karin Sennefelt, lärarrepresentant
Hossein Sheiban, lärarrepresentant
Anna Götlind, programansvarig för KVP
Ebba Edberg Di Paolo, TA-personal

Håkan Forsell, suppleant
Kurt Villads Jensen, suppleant
Magnus Linnarsson, suppleant
Aryo Makko, suppleant
Mattias Tydén, suppleant
Karin Högström, lärare, suppleant, KVP
Andreas Bloch, TA-personal, suppleant

Studentrepresentanter

Wilma Sjöberg, doktorand
Natalie Vigström, student
Unn Wilsby, student

Institutionsstyrelsens sekreterare

Maria Runquist