Historiska institutionen leds av en institutionsstyrelse. Ledamöter väljs bland de anställda lärarna medan studentrepresentanter utses av Studentrådet och Doktorandrådet. Även den administrativa personalen finns representerad.

Styrelsens ledamöter

Jens Ljunggren, prefekt, ordförande
Mats Hallenberg, ställföreträdande prefekt
Gabriela Bjarne Larsson, lärare
Heiko Droste, lärare
Helena Tolvhed, lärare
Hossein Sheiban, lärare
Leos Müller, lärare
Anna Götlind, programansvarig för KVP
Ebba Edberg Di Paolo, TA-personal

Suppleanter

Ann-Judith Rabenschlaug, forskare, suppleant,
Karin Sennefelt, lärare, suppleant
Mattias Tydén, lärare, suppleant
Karin Högström, lärare, suppleant, KVP
Andreas Bloch, TA-personal, suppleant

Studentrepresentanter

Julia Sahlström, doktorand
Natalie Vigström, student
Unn Wilsby, student

Institutionsstyrelsens sekreterare

Maria Runquist