Ragni Svensson
Ragni Svensson har fått årets Clio-pris för sin bok om Bo Cavefors förlag. Foto: Anders Ståhlberg/Stockholms universitet.

Ragni Svensson är bokhistoriker och disputerade vid Lunds universitet på en avhandling om förläggaren Bo Cavefors och hans förlag. Avhandlingen har nu belönats med årets Clio-pris.

Bokomslag till avhandling om Bo Cavefors förlag.

Bo Cavefors, som var verksam under 60-, 70- och 80-talet, publicerade en rad böcker på sitt förlag som väckte uppmärksamhet även utanför Sveriges gränser.

Ragni Svensson har forskat på mediebilden av förläggaren och förlaget under dess aktiva period. Hennes avhandling "Cavefors Förlagsprofil och mediala mytbilder i det svenska litteratursamhället 1959–1982" publicerades våren 2018 och har nu fått årets Clio-pris av Svenska dagbladet och den historiska bokklubben Clio.

Ragni Svensson är verksam som forskare vid Lunds universitet och som lärare på kursen Förlagskunskap som ges vid Historiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs Svenska dagbladets porträtt av Ragni Svensson här.