Årets Cliopristagare, Ylva S Sjöstrand.
Årets Cliopristagare, Ylva S Sjöstrand.

Ylva S Sjöstrand får Cliopriset, 2015, för sin avhandling Stadens sopor : Tillvaratagande, förbränning och tippning i Stockholm 1900-1975.

Juryns motivering är "... för sin välgjorda och mångsidiga studie av sopornas historia. Genom att fruktbart kombinera ekonomiska, ekologiska, tekniska och politiska aspekter av kvittblivning skildrar hon den moderna stadens förvandling utifrån nya infallsvinklar..."

Ylva S. Sjöstrand disputerade på avhandlingen vid Ekonomisk-historiska institutionen, 2014, och hon är idag verksam som forskare vid Historiska institutionen.

Priset delas ut under en cermoni vid De svenska historiedagarna i Tallin, 2-4 oktober. Cliopriset, instiftat 1994, ges till framstående yngre historiker och delas ut av historiska bokklubben Clio tillsammans med Svenska dagbladet.

Läs mer om årets Cliopris här.

Läs en intervju med Ylva S Sjöstrand i Svenska dagbladet, 1/10, här.

Läs en artikel om Ylvas avhandling här (SvD Under strecket 28/11, 2014).

Läs mer om Ylvas forskning här.