Fredrik Charpentier Ljungqvist
Fredrik Charpentier Ljungqvist utvald till 2018 års Pro Futura-program.

Fredrik Charpentier Ljungqvist har valts ut som en av fem Pro Futura-forskare. Pro Futura är ett eftertraktat spetsforskningsprogram för unga forskare som syftar till att ge tid till fri forskning under en längre period.

I januari nominerades 32 forskare från 16 universitet till årets Pro Futura-kandidater. Därefter har en gallringsprocess pågått under våren då en internationell panel av toppforskare har läst alla kandidaters forskningsprojekt och intervjuat dem en och en. Ur denna gallring har sedan fem unga forskare blivit utvalda till 2018-års Pro Futura-program - bland annat Fredrik Charpentier Ljungqvist.

Fredrik Charpentier Ljungqvist är medeltids- och klimathistoriker. Han disputerade 2014 på en avhandling med titeln ”Kungamakten och lagen. En jämförelse mellan Danmark, Norge och Sverige under högmedeltiden.”. Därefter har han publicerat en rad forskningsartiklar, bland annat i tidskriften Nature och böcker.

Läs mer om Fredrik Charpentier Ljungqvists forskning här.

Läs mer om Pro Futura här.