Framsida: Monster. En världshistoria om det skrämmande.
Framsida: Monster. En världshistoria om det skrämmande.

I tisdagens Svenska dagbladet, 1 november, går man genom Bo Erikssons nya populärhistoriska bok Monster. En världshistoria om det skrämmande. I en lång Under strecket- artikel får boken positiva omdömen. Tidningen skriver bland annat:

”På så sätt ger den globalhistoriska forskningen nya perspektiv på världens historia och bryter sakta men säkert ner den metodologiska nationalismen, som ännu vilar tungt över stora delar av historieforskningen i såväl Sverige som andra länder…

Ett av de mest spännande försöken att skriva en sådan tematisk världshistoria för en svensk publik under senare år är utan tvekan historikern Bo ­Erikssons senaste bok ”Monster. En världshistoria om det skrämmande”

Mer fakta

Läs hela Svenska dagbladets artikel på webben här.

Läs mer om boken här.

Läs mer om Bo Erikssons forskning här.