Bill Sund
Bill Sund, professor emeritus.

Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande, SCIF, har delat ut sitt vetenskapliga pris till Bill Sund, professor emeritus samt forskare vid Historiska institutionen.

SCIF:s motiveringen lyder:

Bill Sunds banbrytande insatser som idrottsforskare utgår från hans egna erfarenheter som spelare och ledare och vilar på en både bred och djup vetenskaplig kompetens inom samhällsvetenskap och humaniora. Han formulerar och analyserar idrottens problematik i en samhällelig och organisatorisk kontext, exempelvis fotbollens spelsystem, ledarskap och arbetsmarknad, och cykelsportens aktörer, etik, tekniska utveckling och tävlingsverksamhet. Bills omfattande idrottsforskning fokuserar makten och resurserna i ett lärorikt historiskt och internationellt perspektiv.

Priset delades ut vid Gymnastik och idrottshögskolans, GIH, akademiska högtid, den 4 maj.

Läs mer här.  

Läs även en artikel om Bill Sund och hans forskargärning på Idrottsforums webbplats här.

Läs mer om Bill Sunds forskning här.