Mats Hayen är 2015 års mottagare av Yngve Larssons pris för stads- och kommunhistoriska insatser. Utmärkelsen uppmärksammas av Dagens nyheters, den 11 juni, med en intervju. Läs artikeln här.

Mats Hayen är verksam vid Stockholms stadsarkiv och får priset för ”…det banbrytande sätt på vilket han presenterat och levandegjort historia kring Stockholm och stockholmare och därmed marknadsfört lokalhistorisk forskning till en bred allmänhet...”

Priset delades ut i samband med Stadshistorisk dag den 21 maj, som arrangeras av Stads- och kommunhistoriska institutet. Läs motivering här.

Mats Hayen disputerade 2007 vid Historiska institutionen på avhandlingen Stadens puls. En tidsgeografisk studie av hushåll och vardagsliv i Stockholm, 1760-1830.