Alla utbildningar

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Historiska institutionen
  4. Utbildning
  5. Alla utbildningar

Hitta alla utbildningar

Institutionen ger kurser och program på grundnivå och avancerad nivå. Gå till "Alla utbildningar" till vänster och välj.

Eller välj nedan:

Grundnivå historia (t.o.m. kandidatexamen)
Avancerad nivå historia (inkl. magister och master)
Lärarutbildning historia
Kulturvetenskapliga utbildningar

Samtliga kurser

Det finns kurser som inte längre har någon antagning. Om du inte hittar en kurs så kan den finnas på den långa listan på Alla kurser vid Historiska institutionen här.

Forskarutbildning
Utbildning i historia på forskarnivå visas under Utbildning på forskarnivå.
 

Kurser/program

Till utbildningskatalogen

STUDENTKONTAKT

Dagens schema

Schemamotorn - sök schema

Studentexpedition
Oskar Schelin
Ebba Edberg Di Paola

E-post: expedition@historia.su.se
Telefon: 08-16 33 93, mån, ons 9.00-11.30, tis, tors 13.00-15.00
Rum: D978. Besök: mån, ons-fre 9.00-11.30, 13.00-15.00, tis 13.00-15.00.

Studie- och karriärvägledare
E-post: studievagledare@historia.su.se
Telefontid: mån-fre 9.00-15.00
Andreas Bloch, 08-16 34 17
Evelina Thåqvist, 08-674 71 89

Studierektorer
Grundnivå 3 st:
- Grundnivå: Hossein Sheiban, hossein.sheiban@historia.su.se
- Grundnivå: Magnus Linnarsson, magnus.linnarsson@historia.su.se
- Lärarutbildningen: Mattias Tydén, mattias.tyden@historia.su.se
Avancerad nivå: Gabriela Bjarne Larsson, gabriela.bjarne.larsson@historia.su.se
Utbildning på forskarnivå: Johnny Wijk, johnny.wijk@historia.su.se
Kulturvetenskapliga utbildningar: Anna Götlind, anna.gotlind@historia.su.se

Övriga kontaktpersoner

Fler kontaktuppgifter

Hitta till oss