Här hittar du alla litteraturlistor till kurser som ges höstterminen 2019. Listorna är sorterade efter nivå, grund eller avancerad.

Kurser, grundnivå, på heltid

HI1011 Historia I. Världens historia från antika högkulturer till globaliserade samhällen, 30 hp
Länk till litteraturlista:  HI1011 Historia I - Kurslitteratur (152 Kb)
Länk till ansökningssida.

HI2001 Historia II. Fördjupningsstudier, att forska om historia samt uppsats, 30 hp
Länk till litteraturlista: HI2001 Historia II - Kurslitteratur (208 Kb)
Länk till ansökningssida.

HI4000 Historia – kandidatkurs, 30hp
Länk till litteraturlista: HI4000 Historia kandidatkurs - Kurslitteratur (148 Kb)
Länk till ansökningssida.

LK1011 Kulturvetenskaplig baskurs, 30 hp
Länk till litteraturlista: LK1011 Kulturvetenskaplig baskurs - Kurslitteratur (193 Kb)
Länk till kurssida.

LK6030 Kulturvetenskaplig tillämpningskurs, 30 hp
Länk till litteraturlista: LK6030 Kulturvetenskaplig tillampningskurs - Kurslitteratur (194 Kb)
Länk till ansökningssida.

LK1071 Projektledarutbildning, 30 hp
Länk till litteraturlista: LK1071 Projektledarutbildningen - Kurslitteratur (184 Kb)
Länk till ansökningssida.

LK1021 Curatorutbildning, 30 hp
Länk till litteraturlista: LK1021 Curatorutbildning - Kurslitteratur (136 Kb)
Länk till ansökningssida.

Kurser, grundnivå, på kvälls- och deltid

HI1351 Grundkurs i historia – Historia I, del 1, 15 hp.
Länk till litteraturlista: HI1351 Historia I del1 kväll - Kurslitteratur (138 Kb)
Länk till ansökningssida.

HI1353 Grundkurs i historia – Historia I, del 2, 15 hp.
Länk till litteraturlista: HI1353 Historia I del2 Kväll - Kurslitteratur (133 Kb)
Länk till ansökningssida.

HI1349 Fortsättningskurs i Stockholms historia
Länk till litteraturlista: HI1349 Stockholms historia fortsättning - Kurslitteratur (123 Kb)
Länk till ansökningssida.

HI1331 Afrika I: Afrikas historia söder om Sahara ca 1400 - ca 1800, 15 hp
Länk till litteraturlista: HI1331 Afrika I Afrikas historia - Kurslitteraturlista (122 Kb)
Länk till ansökningssida.

HI1311 Nazismen, Nazi-Tyskland och förintelsen, 15 hp
Länk till litteraturlista: HI1311 Nazismen kväll - Kurslitteratur (128 Kb)
Länk till ansökningssida.

HI1341 De islamiska samhällenas moderna historia: Politik, samhälle och religion, 15 hp
Länk till litteraturlista: HI1341 De islamiska samhällenas moderna historia - Kurslitteratur (168 Kb)
Länk till ansökningssida.

HI1347 Korstågen: I det heliga landet, 7.5 hp
Länk till litteraturlista: HI1347 Korstågen - Kurslitteratur (119 Kb)
Länk till ansökningssida.

HI1344 Medeltidens samhälle, 15 hp
Länk till litteraturlista: HI1344 Medeltidens samhälle - Kurslitteratur (126 Kb)
Länk till ansökningssida.

HI1352 Svensk historia från sjösidan, ca år 1000-2000, 10 hp
Länk till litteraturlista: HI1352 Sjösidan kväll - Kurslitteratur (130 Kb)
Länk till ansökningssida.

HI1348 Invandring och integration – från "folkhemmet" till dagens Sverige, 7.5 hp
Länk till litteraturlista: HI1348 Invandring och integration - Kurslitteratur (148 Kb)
Länk till ansökningssida.

HI1354 Introduction to Nordic history I, ca. 1000–1750. 7,5 hp
Länk till litteraturlista: HI1354 Introduction to Nordic History 1 - Kurslitteratur (150 Kb)
Länk till ansökningssida.

HI1355 Introduction to Nordic history II, The Modern Period, 7.5 hp
Länk till litteraturlista: HI1355 Introduction to Nordic History 2 - Kurslitteratur (123 Kb)
Länk till ansökningssida.

Kurs på avancerad nivå

HI8074 De internationella relationernas historia: teorier, metoder och historiografi
Länk till litteraturlista: HI8074 De internationella relationernas historia - Kurslitteratur (124 Kb)
Länk till ansökningssida

HI8075 Den känslosamma medeltiden – emotioner i kultur och social praktik, 7,5 hp
Länk till litteraturlista: HI8075 Den känslosamma medeltiden - Kurslitteratur (119 Kb)
Länk till ansökningssida.

LK7090 Förlagskunskap 60 hp
Länk till litteraturlista: LK7090 Förlagskunskap - Kurslitteratur (257 Kb)
Länk till ansökningssida.

HIÄ400 Historia IV, Ämneslärarprogrammet, 30hp
Länk till litteraturlista: HIÄ400 Historia IV ämnesläraraprogrammet - Kurslitteratur (223 Kb)
 

HI8202 Historia i samhället - forskning, historiografi och historiebruk, 7.5 hp
Länk till litteraturlista: HI8202 Historia i samhället - Kurslitteratur (129 Kb)
 

HI8069 Islamism och etno-nationalism i Mellanöstern sedan slutet av 1800-talet. Interaktioner och paradoxer, 7.5 hp
Länk till litteraturlista: HI8069 Islam Etno-nationalism - Kurslitteratur (240 Kb)
Länk till ansökningssida.

HI8107 Metodkurs, 7,5 hp
Länk till litteraturlista: HI8107 Historia Metodkurs - Kurslitteratur (147 Kb)
 

HI8036 Medeltidsforskning, 7,5 hp
Länk till litteraturlista: HI8036 Medeltidsforskning - Kurslitteratur (162 Kb)
Länk till ansökningssida.