Att studera arkivvetenskap är att lära sig ett yrke och du får insyn i arkivarieyrkets breda spektrum av uppgifter och får pröva på arbetet under en praktikperiod. Utbildningen är inriktad framför allt mot statliga och kommunala myndigheter, bolag eller andra arkivbildare. Det innebär att tyngdpunkten för utbildningen ligger inom styrning och ledning av verksamhetsinformation, informationsvärdering, utredningsmetodik samt juridisk förståelse inom området.

Sedan mitten av 1970-talet har Historiska institutionen anordnat utbildning till arkivarie.

Arkivvetenskap, 60 hp

Idag ges kursen Arkivvetenskap, 60 hp, i nära samarbete med arkivinstitutioner i och runt Stockholm.

Utbildningen ligger på Avancerad nivå.

Schema och litteraturlista visas nedan. Ändringar i schema eller litteratur meddelas på denna sida och/eller i Mondo.

Upplysningar om studierna lämnas av Maija Runcis, tel. 16 19 16, maija.runcis@historia.su.se.