Hilda Blomqvist läser på masterprogrammet i medeltidsstudier.
Hilda Blomqvist läser på masterprogrammet i medeltidsstudier.

Hilda Blomqvist läser första året på Mastersprogrammet i medeltidsstudier. Eftersom hon är antagen vid kombinationsprogrammet (ett program som inte längre går att söka) kan hon lyfta en yrkesexamen som lärare samtidigt som hon tar ut sin mastersexamen i medeltidsstudier.

Utöver historia har Hilda läst språk. Och parallellt med sina egna studier arbetar hon deltid som lärare i franska på en skola utanför Stockholm.

Varför har du valt historia som huvudämne i dina studier?

– Jag älskar språk och historia och har alltid tyckt om att läsa. I böcker kan jag sätta mig in i hur människor i andra tider levde. Jag valde historia för att jag är intresserad av att veta mer och att utmana min egen horisont och få nya perspektiv.

Varför läser du vidare på avancerad nivå?

– Jag har väl inte släckt min törst på att få veta mer. Att studera kan bli en form av livsprojekt. Ju mer jag läser desto mer förstår jag hur lite jag egentligen vet. Jag tycker så mycket om att studera att jag är rädd för att få separationsångest av att sluta.

Vad är roligast med att studera historia?

– Roligast är att arbeta med källorna. När man får sitta ner med en text som någon annan har skrivit och får känslan av kommunikation med en annan tid.

Vad vill du arbeta med?

– Drömmen skulle vara att studera och forska. Att få ha mitt eget projekt där jag själv får ställa frågorna. Men jag har ju en lärarutbildning också och jag har inte helt släppt tanken på att jobba i skolan, eftersom jag tycker att det är roligt att undervisa.

– Som lärare tror jag vidare att det är bra att ha läst upp till en master. Vissa kurser på avancerad nivå hade varit värdefulla att få redan på grundnivån – just för att förstå hur man bör och inte bör använda sig av historia.