Stieg Andersson läser på masterprogrammet i historiska studier.
Stieg Andersson läser på masterprogrammet i historiska studier.

Under våren läser Stieg Andersson sin sista termin på Masterprogrammet i historiska studier, 120 hp. Examen ger behörighet att söka vidare på forskarnivå och framöver kanske doktorera i historia. Men Stieg Andersson vill börja jobba efter att han är klar med sin mastersexamen. Därför har han valt att göra praktik under sin sista termin. Han ser det som ett viktigt steg in i en yrkeskarriär.

Varför har du valt historia som huvudämne i dina studier?

– Samhällsfrågor är intressanta och jag vill förstå mer. Varför ser samhället ut som det gör? När jag började läsa vid universitetet kom jag fram till att historia är disciplinen för mig.

Varför läser du vidare på avancerad nivå?

– När jag började på masterprogrammet tänkte jag att jag vill gå vidare och börja forska i historia. Men idag är jag sugen på att arbeta och vad som också är bra med programmet är att jag kan välja att göra praktik under utbildningen. Det kan vara en väg in i yrkeslivet.

Vad är roligast med att studera historia?

– Vissa föreläsningar och föreläsare har varit fantastiska. De har gett så mycket.

Vad vill du arbeta med?

– Jag siktar på att arbeta med utredningar och gärna inom kulturfrågor – det är det jag är intresserad av.

I vår ska jag praktisera i 10 veckor på en myndighet (Kulturrådet) och arbeta med en utredning om kultur och regionalutveckling. Då tror jag att jag kommer ha stor nytta av erfarenheterna från uppsatsarbetet - då jag fick analysera och upptäcka samband i stora mängder källmaterial.