Kursplan och anmälan vid antagning.se.

Kursbeskrivning delas ut vid kursstart.

Information om när kursen ges nästa gång lämnas av studierektor på den avancerade nivån, nils.edling@historia.su.se..