Denna kurs på avancerad nivå ska inte förväxlas med kvällskursen på grundnivå.

Kursplan och anmälan via antagning.se.

Kursbeskrivning delas ut vid kursstart.

Schema vårterminen 2016

Litteraturlista visas nedan. Ändringar i litteratur meddelas på denna sida och/eller i Mondo.