Litteraturlista visas nedan. Ändringar i litteratur meddelas på denna sida och/eller i Mondo.
 
Kursen ges första gången vårterminen 2016.