Kursplan

För behörighet till kursen krävs antagning till masterprogram i historiska studier.

Denna kurs ersätter fr.o.m. ht2012 kursen Examensarbete i historia, 30 hp.

Kursbeskrivning delas ut vid kursstart.

Ändringar i schema eller litteratur meddelas på denna sida och/eller i Mondo.