Kursplan och anmälan via antagning.se.

Kursbeskrivning delas ut vid kursstart.

Schema vårterminen 2014

Litteraturlista visas nedan. Ändringar i litteratur meddelas på denna sida och/eller i Mondo. Observera! litteraturlistan nedan är reviderad den 22/1 2014!