Förkunskaper

Kandidatexamen inom ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt huvudområde inklusive ett examensarbete om 15 högskolepoäng. Engelska 6.

Kursplan

För mer information om kursens innehåll, delkurser, undervisningsformer, obligatorisk undervisning och examination, var vänlig se kursplanen

Studietakt

Halvfart, dag, undervisningen sker på campus

Datum

För kursen som startar VT2020: 

Schema

Schema vårterminen 2020

Litteraturlista

Litteraturlista vårterminen 2020

Kontakt

Studievägledning: studievagledare@historia.su.se
Kursadministration: expedition@historia.su.se
Kursansvarig lärare: Anders Ahlbäck
Studierektor: Gabriela Bjarne Larsson

Kurswebb

När du registrerar dig på kursen får du tillgång till kurswebben mondo.su.se

 

Information in english