Kursen fokuserar på frågor om förändring och kontinuitet över tid. Vi kommer att diskutera äldre tiders entreprenader och jämföra med forskning om det sena 1900-talets privatiseringsvåg i Västeuropa och USA. På kursen analyseras både teorier om hur gränsdragningen mellan privat och offentligt ska förstås och de över tid växlande politiska motiven för att byta organisationsmodell.