Masterprogram

Masterprogram

För dig som har ett starkt intresse för historia och vill fördjupa dina kunskaper, insikter och färdigheter finns ett omfattande utbud av avancerade kurser. Utbildningarna ger goda förutsättningar för yrkesarbeten med höga krav på självständighet med utredningsarbeten, kommunikativ och kritisk-analytisk förmåga, inom bl.a. bildningssektorn, kommunikation, förvaltning och kultur.

Detalj ur medeltida handskrift

Masterprogram i medeltidsstudier

Masterprogrammet i medeltidsstudier är en tvärvetenskaplig utbildning med inriktning mot arkeologi, historia, konstvetenskap, nordiska språk, kulturgeografi, latin, franska eller idéhistoria.

Lewis Hine child labor photos

Masterprogram i historiska studier

Programmet har tre inriktningar: historia, ekonomisk historia eller idéhistoria. Utbildningen är användbar inom yrken som ställer höga krav på självständighet och kritisk-analytisk förmåga.

STUDENTKONTAKT

Dagens schema

Schemamotorn - sök schema

Studentexpedition
Oskar Schelin
Ebba Edberg Di Paola

E-post: expedition@historia.su.se
Telefon: 08-16 33 93, mån, ons 9.00-11.30, tis, tors 13.00-15.00
Rum: D978. Besök: mån, ons-fre 9.00-11.30, 13.00-15.00, tis 13.00-15.00.

Studie- och karriärvägledare
E-post: studievagledare@historia.su.se
Telefontid: mån, tors 10.00-11.00
Andreas Bloch, 08-16 34 17

Studierektorer
Grundnivå: Hossein Sheiban, hossein.sheiban@historia.su.se
Grundnivå: Magnus Linnarsson, magnus.linnarsson@historia.su.se
Lärarutbildningen: Helena Tolvhed, helena.tolvhed@historia.su.se
Kulturvetenskapliga utbildningar: Anna Götlind, anna.gotlind@historia.su.se
Avancerad nivå: Håkan Forsell, hakan.forsell@historia.su.se
Utbildning på forskarnivå: Johnny Wijk, johnny.wijk@historia.su.se

Övriga kontaktpersoner

Fler kontaktuppgifter

Hitta till oss