Välkommen till Historia I vid Stockholms universitet.

Här får du veta vad som kännetecknar historia som vetenskap och vad som skiljer historia på universitet från de historiska berättelser som återges i massmedia och populärkultur.

Världens och vardagslivets historia

I världshistorien läggs särskild tonvikt vid de långa utvecklingslinjerna, men vi fördjupar oss även i händelser och perioder som resulterat i genomgripande förändringar. Vi uppmärksammar också vardagslivets historia - vad det har inneburit att vara människa och hur mänskliga relationer har påverkats av till exempel föreställningar om makt och kön.

I slutet av terminen fokuserar vi på Sveriges historia. Den svenska utvecklingen sätts också in i ett internationellt sammanhang.

Terminen består av följande delkurser:

  • 1VET   Historia som vetenskap, 5 hp
  • 2VHI   Världens historia I, 5 hp
  • 3VHI  Världens historia II, 5 hp
  • 4SOK   Människa makt och historisk förändring, 7.5 hp
  • 5SVE   Sverige i världen, 7.5 hp

Specialiserade lärare

Lärarna på samtliga kurser är forskare med olika specialiteter. Du kommer att möta såväl medeltidsforskare som experter på det sena 1900-talet, globalhistoriker och specialister på mikrohistoria, kulturhistoriker och genusforskare. Historiska institutionen vid Stockholms universitet har en stor bredd i sin forskning, och detta speglas självklart också i vår undervisning.

Eget skrivande viktigt

Vi lägger stor vikt vid våra studenters skrivande. Som ny student kommer du att få gå på föreläsningar och seminarier men även arbeta i mindre grupper i syfte att utveckla din skrivförmåga. Du kommer vid en del tillfällen att träffa en mentor som läser och ger synpunkter på vad du har skrivit och hjälper dig att komma bättre förberedd till den övriga undervisningen.

Under den första terminen kommer du också att möta historiska källor, diskutera källkritik och metod, samt besöka museer och arkiv.

Fördjupning i nästa nivå

Vi hoppas naturligtvis att du, efter att läst en termin hos oss, kommer att vilja läsa vidare på Historia II. Under andra terminen lär du dig mer om historisk teori och metod, och du får även chans att välja olika teman som du själv vill fördjupa dig i (två valbara temakurser). Sedan är det dags att själv pröva på historisk forskning genom att författa en kortare vetenskaplig text.

Mer information:

På kurssidan Historia I finns information om kursplan och anmälning.