Det finns tre olika sätt att börja läsa historia

Du kan ta del av det innehållsrika och spännande kursutbudet som finns vid Historiska institutionen på dessa sätt:

Det första alternativet - kandidatprogram

Det leder fram till en kandidatexamen efter tre års studier.
Kandidatprogram i historiska studier, 180 hp
Kulturvetarprogrammet, kandidatprogram, 180 hp
Ämnet historia finns även att läsa inom:
Kandidatprogram för museer och kulturarv, 180 hp

Det andra alternativet - heltidsstudier terminsvis

Du läser historia via heltidsstudier en hel termin i taget (30 hp). Som nybörjare i ämnet kan du läsa Historia I, som tar sin utgångspunkt i den äldre historien och följer den världshistoriska utvecklingen fram till 1800-talets början. Efter första terminens studier är det Historia II med 1800–1900-talens historia som studeras. Terminen utmynnar i kursen Uppsats – informationssökning, källkritik och problemlösning, som syftar till att genomföra ett eget undersökningsarbete. Tredje terminens studier i historia är en kandidatkurs som innehåller fördjupade teoretiska och tematiska studier samt ett eget uppsatsarbete motsvarande 15 hp, vilket krävs för en kandidatexamen.

Det tredje alternativet - kvällskurser

Våra fristående tematiska kurser ges på kvällstid och omfattar 15 hp. Läs aktuellt utbud: Kvällskurser.
De fristående kvällskurserna löper som regel på halvtid över en längre del av terminen. Dessa kurser kan räknas in i en senare examen.