Kursen består av två halvterminskurser:

Medeltidens samhälle, 15 hp

(Block I) Kurssida
(går under terminens första hälft)

Det tidigmoderna samhället, 15 hp

(Block II) Kurssida
(går under terminens andra hälft)

 

OBS

Från och med höstterminen 2014 så kommer denna kurs att ersättas av kursen: "Historia I. Världens historia från antika högkulturer till globaliserade samhällen, 30 hp".

 

Uppsamlingstentor:

Onsdag 18/3 2015 kl. 10-15 i Ugglevikssalen.

Gäller: Det moderna samhället, Medeltidens samhälle och Tidigmoderna samhället.
Obs! Anmälan måste göras senast 7 dagar i förväg via https://minastudier.su.se/