Kursplan och anmälan via antagning.se.

Kursbeskrivning delas ut vid kursstart.

Schema vårterminen 2020
Schema ämneslärarstudenter vårterminen 2020 


Schema höstterminen 2019
Schema ämneslärarstudenter höstterminen 2019

Kursen ger fördjupade kunskaper om historisk teori och metod samt några aktuella historiska forskningsområden. Här ges även möjlighet till egna val och specialisering inom särskilda tidsepoker. Terminen avslutas med ett uppsatsmoment där målet är att genomföra en vetenskaplig undersökning av ett avgränsat historiskt problem. Uppsatsen innebär praktisk träning av de analytiska, källkritiska och metodologiska färdigheter som lärts ut tidigare under terminen.

Litteraturlista visas nedan. Ändringar i  litteratur meddelas på denna sida och/eller i Mondo.