Program of Cultural Management Studies, 30 hp
(kursen ges på svenska).
Kursplan och anmälan via antagning.se.

Kursen riktar sig till studerande som önskar en yrkesförberedande påbyggnad. Kursens syfte är att förmedla nödvändiga kunskaper och färdigheter för arbetsuppgifter som innebär att utveckla, leda och koordinera projekt i organisationer och nätverk med anknytning till kulturlivet. Utbildningen har en flervetenskaplig karaktär och integrerar ekonomiska, juridiska och kulturteoretiska perspektiv på projektledning i det kulturella fältet.

Kursen är uppdelad i fyra delkurser:

  • Projektledning i det kulturella fältet. Teori och metod 7,5 hp 
  • Ekonomisk planering, organisation och marknadsföring 7,5 hp
  • Projektarbete, skriftlig gruppuppgift 7,5 hp
  • Handledd praktik 7,5 hp 

Kursbeskrivning delas ut vid kursstart

Schema vårterminen 2020
Schema höstterminen 2019

Litteraturlista visas nedan. Ändringar litteratur meddelas på denna sida och/eller i Mondo.