Kursen kan ingå i ett mer sammanhängande historiestudium eller läsas separat.

Jämför kursen Afrikas historia I - söder om Sahara före kolonialismen, 10 hp - som inte behöver ha lästs för att gå denna kurs.

Kursplan och anmälan via antagning.se.

Kursbeskrivning delas ut vid kursstart.

Schema vt 2015

Litteraturlista visas nedan. Ändringar i litteratur meddelas på denna sida och/eller i Mondo.