Kursen kan ingå i ett mer sammanhängande historiestudium eller läsas separat.

Jämför kursen De nordamerikanska indianernas historia I, ca 1500-1890, 10 hp - som inte behöver ha lästs för att gå denna kurs.

Kursplan och anmälan via antagning.se.

Schema vt 2015

Kursbeskrivning delas ut vid kursstart.

Litteraturlista visas nedan. Ändringar i litteratur meddelas på denna sida och/eller i Mondo.