Kursen kan ingå i ett mer sammanhängande historiestudium eller läsas separat.

Kursplan och anmälan via antagning.se.

Kursbeskrivning delas ut vid kursstart.

Yvonne Hirdman, Om kvinnohistoria och genushistoria (pdf) (51 Kb)

Schema höstterminen 2014

Litteraturlista visas nedan. Ändringar i litteratur meddelas på denna sida och/eller i Mondo.