Globen från slakthusområdet 2012
Globen sedd från slakthusområdet 2012.

Uppdatering 2019-12-05:

Kursen Utmaningsdriven projektledning inom kultur och stadsutveckling, 15 hp,  kurskod LK1075,  vårterminen 2020 har ställts in. Kursen kommer att ges till hösten.

--------

Kursen är utmaningsdriven och som student genomför du ett eget formulerat eller externt initierat projekt med inriktning på kultur och stadsbyggnad. Kursen ges i nära samverkan med ett antal externa aktörer: kommun, fastighetsägare, kulturaktörer, institutioner och entreprenörer.

Kursens innehåll

Slakthusområdet, Johannishov, 2012.
Slakthusområdet, Johannishov, 2012.

Kursen ges på deltid och bygger på moduler inom: ekonomisk planering, fundraising och partnersamarbeten, internationella samarbeten och utblickar genom en studieresa, kommunikation och media, kulturellt entreprenörskap samt innovationsprocesser för levande städer.

Du arbetar i ett team med att identifiera en utmaning, att presentera en projektidé och därefter att planera och genomföra ett projekt. Undervisningen sker i form av föreläsningar, workshops och handledning.

Kursen riktar sig till:

  • personer som tidigare har läst Projektledarutbildningen, 30 hp vid Historiska institutionen, Stockholms universitet och som önskar en fördjupning och påbyggnad.
  • personer som är yrkesverksamma inom för kursen relevanta områden.