Sabina Åbjörnsson har lästa kulturvetarprogrammet och arbetar idag på kommunikationsbyrån Gullers Gr
Vad jobbar en kulturvetare med? För att få en bild av var en kulturvetare hamnar i yrkeslivet så har vi talat med tidigare studenter om deras karriär. Här är Sabina Åbjörnsson.

På frågan svarar Sabina Åbjörnsson att företaget är en kommunikationsbyrå som kan hantera det mesta inom extern och intern kommunikation åt sina kunder.

– Jag jobbar med allt från texter till webb och nyhetsbrev till att vara med vid event och organisera workshops och kampanjer av olika slag. Det vi gör styrs av kundens behov, förklarar Sabina.

Sabina Åbjörnsson är kulturvetaralumnen som cirka tio år efter sina universitetsstudier har arbetat på flera arbetsplatser inom kultursektorn och idag jobbar på kommunikationsbyrån Gullers Grupp i Stockholm.

Kollegor med olika kompetens

– Kommunikationsbranschen är väldigt bred. Här arbetar copywriters, grafiska formgivare och filmare sida vid sida med psykologer och beteendevetare, berättar hon.

Där någonstans mitt mellan all specialkompetens befinner sig kulturvetaren Sabina Åbjörnsson med sin specialitet och bredd.

– Även om jag kan arbeta med många olika saker på byrån så är min specialitet att arbeta med texter: att skriva egna artiklar eller att redigera texter som någon annan skrivit, förklarar Sabina Åbjörnsson.

Intresset för text har alltid funnits där men växte änn mer i och med studierna i litteraturvetenskap som blev Sabinas huvudämne och det ämne som hon skrev sin kandidatuppsats i. Litteraturvetenskapen kompletterade hon med lika delar konstvetenskap och teatervetenskap. Dessa kurser inom humaniora knöt hon samman till en programutbildning genom att läsa kulturvetarprogrammet.

Yrkesinriktad kurs som komplettering

För Sabinas del fortsatte studierna efter kulturvetarprogrammet med den ettåriga yrkesinriktade kursen Förlagskunskap, vid Historiska institutionen, eftersom hon hade en dröm om att få jobba på förlag. Något hon till slut fick genom ett vikariat som redaktionssekreterare på förlaget Natur och Kulturs läromedelsavdelning. Där fick hon arbeta med många olika saker. Något som bland annat lärde henne att strukturera upp och prioritera uppgifter.

– I praktiken jobbade man med allt möjligt inom olika projekt, både högt och lågt. Man blev som spindeln i nätet, förklarar Sabina.

Efter sin tid på förlaget fick hon jobb på ett företag inom utbildningsbranschen, TÄNK OM, som arbetar med ledarskap, pedagogik och verksamhetsutveckling. Här fick Sabina användning för sin breda kompetens och möjligheten att utveckla sin roll som ”spindeln-i-nätet” via tjänsten som verksamhetskoordinator.

Efter TÄNK OM visade sig steget till kommunikationsbranschen inte vara så långt och hon fick jobb på ett företag som hette Hero Kommunikation. Där blev hon kvar och kom in i Gullers Grupp i och med att Gullers köpte upp det mindre företaget Hero och införlivade det i sin egen verksamhet. Nu har Sabina suttit på Gullers Grupps kontor på Birger Jarlsgatan i två år.

Vad har du med dig från din utbildning som du har nytta av i ditt yrkesliv?

– Litteraturvetenskapen har lärt mig att arbeta med text, framförallt att analysera och tolka. Kulturvetarprogrammet ger en bred allmänbildning som är väldigt bra. Inom kommunikationsbranschen är många nischade i sin kompetens. Jag känner att jag kan komplettera mina kollegors specialkompetens genom min bredd, säger Sabina Åbjörnsson.

Utbildning och karriär

  • Kulturvetarprogrammet mellan 2002 och 2006.
  • Litteraturvetenskap var huvudämne och konstvetenskap samt teatervetenskap kompletterande ämnen.
  • Läste den ettåriga kursen Förlagskunskap som yrkesinriktad påbyggnad.
  • Praktiserade på tidskriften 00TAL (nu 10TAL), under Kulturvetarprogrammets praktik.
  • Praktiserade vid Bazar Förlag då hon läste Förlagskunskap. Praktiken gav jobb under sommaren efter kursens slut.
  • Jobbar idag på Gullers Grupp och har tidigare jobbat vid förlaget Natur och Kultur, utbildningsföretaget TÄNK OM samt kommunikationsbyrån Hero Kommunikation.