Om du har historia som ämne 1 kommer du att studera på Historiska institutionen under termin 1 (Historia I), termin 2 (Historia II) och termin 8 (Historia III).