På programmet kan du välja en kombination med historia som förstaämne (ej som andra- eller tredjeämne).

Du läser tre terminer historia och innehållet är till största delen detsamma som för studenter som läser gymnasieinriktningen med historia som andraämne (se länk nedan).

Väljer du 7-9-programmet kommer du att studera på historiska institutionen under termin 1 (Historia I), termin 3 (Historia II) och termin 9 (Historia III).