Kursplan för studerande
- med historia som förstaämne: Kursplan historia som förstaämne (182 Kb)
- med historia som andraämne: Kursplan historia som andraämne (181 Kb)

Schema vt 2015 (241 Kb) OBS! Detta schema är aktuellt fram till kursstart. Alla ändringar i schemat meddelas därefter i det webbschema som ligger i Mondo. Dagens schema hittar du även under Studentkontakt till höger.

Uppsamlingstentor:

Onsdag 18/3 kl. 10-15 i Ugglevikssalen.

Gäller: Det moderna samhället, Medeltidens samhälle och Tidigmoderna samhället.
Obs! Anmälan måste göras senast 7 dagar i förväg via https://minastudier.su.se/
 

Schema för dig som läser historia som förstaämne (ex. ped./didakt. kurs och VFU) och litteraturlista, se: Historia II. 1800-1900-talets utveckling och uppsatsarbete med informationssökning, källkritik och problemlösning, 30 hp

Schema för dig som läser historia som andraämne HIL20B, 15 hp: Schema vt 2014 (303 Kb)

Ändringar i schema eller litteratur meddelas i Mondo.

Under andra terminens ämnesstudier i historia blir du indelad i en särskild grupp för blivande lärare, därför att denna termin ser lite olika ut beroende på om man går på Lärarprogrammet eller inte. Först på terminen följer en kronologisk översiktskurs i modernhistoria, tiden 1800-2000. För er som inom Lärarprogrammet som läser historia som sitt huvudämne - 1:a ämne - följer därefter en period där en pedagogisk/didaktisk kurs går parallellt med en metodkurs i historieämnet som bägge mynnar ut i en VFU-period på ett par veckor, där uppgifter och reflektioner ska göras till båda delkurserna. De som läser historia som ämne 2 finns här en längre VFU-period (den didaktiska kursen har då gått i ämne 1).

Andra halvan av terminen består för alla studerande av en B-uppsatskurs tillsammans med två mindre delkurser i historisk teori respektive historisk informationshantering.