Vi är glada att du sökt till studier vid Historiska institutionen!

Antagningsbesked

När du får ett antagningsbesked måste du svara om du vill behålla din studieplats. Anvisningar hur du ska göra får du tillsammans med ditt antagningsbesked. Svarar du inte räknas det som att du tackar nej till din studieplats. Observera att om du anmält dig till en kurs där Historiska institutionen gör en lokal antagning skickas inga antagningsbesked ut.

Registrering

Före kursstart får du en kallelse till registrering som sker via webb. Du kan även registrerar dig på institutionen.

Frågor om registrering besvaras av studentexpeditionen.
Frågor om kursutbud, behörighet, funktionshinder m.m. besvaras av studievägledaren.
Våra studierektorer finner du under Kontaktpersoner.

Registrering är nödvändig!

Registreringen är nödvändig på alla kurser och program, för att du ska ha rätt att delta i undervisning och examination. I och med registreringen blir du upptagen i institutionens register över studerande samt i LADOK, universitetets studiedokumentationssystem. De uppgifter som återfinns i registret är personnummer, namn, adress, allmän behörighet, registrering på kurs, betyg, examina m.m. Alla ändringar av namn, adress, telefon etc. måste du naturligtvis snarast anmäla till studentexpeditionen.

Omregistrering

Om du varit registrerad i ämnet under en föregående termin och inte blivit klar måste du omregistrera dig på studentexpeditionen. Du kan bara omregistrera dig i mån av plats. Huvudregeln är att din studieplats är knuten till den termin då du blev antagen.

Tillgodoräknande

Vill du tillgodoräkna dig tidigare studier kontakta studievägledare eller studierektor på din nivå. Gäller det utlandsstudier hämta blankett via denna länk innan du kontaktar studierektorn eller studievägledaren.

Avbrott i studierna

Om du av något skäl väljer att inte fullfölja din kurs och därför vill avbryta dina studier måste du meddela detta till studentexpeditionen. Sker detta inom tre veckor efter registreringen görs ett tidigt avbrott. Det innebär att du kan söka om kursen vid ett annat tillfälle. Sker avbrottet senare än tre veckor, görs ett avbrott. Det innebär att du måste omregistrera dig om du vill återuppta dina studier vid ett senare tillfälle. Skulle du under kursens gång tvingas avbryta dina studier, rekommenderar vi att du kontaktar studievägledaren.

Har du någon funktionsnedsättning

Om du har någon form av funktionsnedsättning bör du kontakta vår studievägledare eller studierektor redan vid registreringen för att diskutera hur du bäst kan lägga upp dina studier hos oss. Inflytande och rättigheter