Studentliv vid Stockholms universitet

Universitet har samlat information om sådant som hör ihop med studentlivet, från Bostad & ekomi och Kris & stöd till Campus & studiemiljö och Studentkalender på sin sida Studentliv.

Nyheter och evenemang

En del nyheter och evenemang för dig som student läggs ut på institutionens startsida.
Andra, som övergripande information till alla studenter från studentexpeditionen, ett program från ett museum, ett utlyst stipendium, en ledig tjänst att söka - läggs ut på en speciell Mondosajt: Studentinfo Historiska institutionen.

Studietiden vid universitetet är kanske den bästa tiden i livet!

Vid sidan av studierna finns mycket som lockar:

  • Humanistiska föreningens program
  • de olika studentföreningarnas aktiviteter
  • Historiska Föreningens program
  • idrottsmöjligheterna i Frescatihallen
  • studentpubarna

... och mycket mer!

Humanistiska föreningen

Historiska Föreningen

Arkiv och museer

Några arkiv och museer som har program med historisk/kulturvetenskaplig inriktning:

Armémuseum: http://www.armemuseum.se/
Riksarkivet: http://www.riksarkivet.se/
Historiska museet: http://www.historiska.se/
Stockholms Stadsarkiv: http://www.ssa.stockholm.se/sv/hem/
Vasamuseet: http://www.vasamuseet.se/