Studentrådets sammansättning vårterminen 2020


Ordförande: Albin Ahlsén

Sekreterare: Tone Bugge

Övriga ledamöter: Claes Grill
Martin Hellbe
Fatemeh Payam
Natalie Vigström
Unn Wilsby

Institutionsstyrelse (IS): Unn Wilsby, Natalie Vigström

Arbetsgruppen för kurslitteratur och betygskriterier: Tone Bugge, Martin Hellbe

Rådet för arbetsmiljö och lika villkor (RALV): Tone Bugge, Claes Grill

Har du synpunkter du vill framföra till studentrådet, vänd dig då till den som är sammankallande på din nivå.

Du når studentrådet via studentradet@historia.su.se.