Syftet med rådet är att på ett effektivt sätt föra upp studenternas egna åsikter, frågor och idéer till ledningsnivån. Bland annat sitter tre studenter från studentrådet i styrelsen för Historiska institutionen där vi även representerar Kulturvetarprogrammet och arkivvetenskapen. Rådet ska även fungera som en remissinstans inför förändringar, samt arbeta fram egna förslag till sådana.

Det behövs många som engagerar sig från alla nivåer så att rådet har en bred representativitet, både ur ett demokratiskt hänseende och för att säkra verksamhetens kontinuitet. Vi eftersträvar därför ett råd med representanter ur alla kurser och med stor individuell bredd.

För att rådet ska kunna verka effektivt och demokratiskt är det oerhört viktigt att du som student gör oss medvetna om dina tankar om utbildningen.

Det kan handla om frågor eller sådant som åsikter om kurslitteratur, studieformer, eller enskilda lärare; och vi tar också gärna emot konkreta förslag till förbättringar. Lättast kommer du i kontakt med oss via nedanstående mailadress eller haffa någon av oss i korridoren.

Läs mer i Stockholms universitets Studentkårs

"Påverka din utbildning" (133 Kb) (pdf).

Protokollen från våra möten läggs kontinuerlig upp på studentrådets hemsida. Där hittar du också information om vilka som är medlemmar.

Så knyt inte handen i fickan, håll inte dina idéer för dig själv, och låt inte dina frågor vara obesvarade. Hör av dig och utnyttja den möjlighet till inflytande som ämnesrådet innebär.

Vi kan inte förändra historien, men vi kan påverka hur den förmedlas till oss. Ta chansen!

Mvh
Historiska studentrådet

studentradet@historia.su.se