Poängsystem och betygssättning

En termins heltidstudier med godkända resultat motsvarar 30 hp (högskolepoäng). Poäng ges endast för avslutade kurser. I kursplanen för varje kurs framgår hur betygssättningen görs. Betygsskalan innehåller fem nivåer (A–E) för godkänt betyg och två nivåer (Fx–F) för ej godkänt. På vissa delar av undervisningen (kortare delkurser) ges endast betygen godkänt eller ej godkänt.

Studieintyg och meritförteckning

Du kan ta ut egna studieintyg och meritförteckningar ur LADOK (universitetets studiedokumentationssystem) via Mitt universitet, där du hittar Mina studier. Det som krävs är att du har ett universitetskonto.