Du kan läsa det viktigaste om undervisningen till vänster.

Utbud och olika möjligheter att läsa

Att läsa historia på Grundniva
Att läsa historia på Avancerad nivå
Lärarutbildning i historia
Kulturvetenskapliga utbildningar

Vår framstående forskning kommer in i undervisningen

Forskningen vid Historiska institutionen är omfattande, livaktig och rikt varierad. Den drivs av enskilda forskare eller forskargrupper, i flera fall i nationell eller internationell samverkan.

Som en av de största humanistiska institutionerna i landet strävar vi efter bredd och mångfald i vårt arbete. Forskningen sträcker sig från medeltid till nutid och behandlar områden som genus, politik, urbanhistoria, populärkultur, idrott, maritim historia och många fler. Läs mer om forskningsområden.

Knutna till institutionen är: Centrum för medeltidsstudier (CMS), Centrum för maritima studier (CEMAS) samt Stads- och kommunhistoriska institutet.

Många historiker vid institutionen är verksamma som forskare och flera av dem deltar i undervisning. På de kulturvetenskapliga kurserna medverkar lärare med bakgrund i arkiv, andra akademiska institutioner och extern verksamhet.