Snabblänkar
Öppettider under jul och nyår
Antagning
Sen anmälan
Terminstid
Registrering
Omregistrering
Reservupprop
Schema och litteratur
 

 

Öppettider under jul och nyår
STÄNGT på plan D8 och D9 måndag 23 december till och med måndag 6 januari. Studentexpeditionen öppnar igen tisdag 7 januari.
 

 

Antagning

Har du frågor om antagningen ring 08-16 49 22 eller e-posta studentavdelningen@su.se

Är du antagen med villkor måste du registrera dig på plats. Se Registrering nedan för tid och plats

 
Sen anmälan
De kurser och program där det kan finnas platser kvar efter första urvalet öppnade för sen anmälan den 13 december. Du anmäler dig som vanligt på antagning.se.
Mer information om sen anmälan och återanmälan hittar du på universitetets centrala webbplats

 

Vårterminen 2020
Terminsdel A: Måndag 20/1
Terminsdel B: Torsdag 20/2
Terminsdel C: Måndag 23/3
Terminsdel D: Måndag 4/5

 

Webbregistrering eller registrering på plats

Det är obligatoriskt att registrera sig på den kurs du ska läsa. Om du inte registrerar dig via webben eller genom ett personligt besök på nedanstående tider så kommer du att förlora din plats. Webbregistreringen är öppen från tisdag 7 januari till och med tisdag 14 januari på student.ladok.se 

Är du antagen med villkor måste du registrera dig på plats.

Datum Tid Kurser Plats
Måndag 13 januari  9–11 KULTURVETARPROGRAMMET
Kulturvetenskaplig baskurs och Kulturvetenskaplig tillämpningskurs
D978
Måndag 13 januari 13–15 Projektledarutbildning D978
       
Tisdag
14 januari
 9–11 HISTORIA GRUNDNIVÅ DAG
Historia I (dag), Historia II, Historia – Kandidatkurs, Historia I inom lärarprogrammet, Historia II inom lärarprogrammet, Historia III inom lärarprogrammet samt Historia IV inom lärarprogrammet, Introduktion till nordisk historia I (1000–1750), Introduktion till nordisk historia II (1750–2015)
D978
Tisdag
14 januari
13–15 HISTORIA GRUNDNIVÅ DAG
Historia I (dag), Historia II, Historia – Kandidatkurs, Historia I inom lärarprogrammet, Historia II inom lärarprogrammet, Historia III inom lärarprogrammet samt Historia IV inom lärarprogrammet, Introduktion till nordisk historia I (1000–1750), Introduktion till nordisk historia II (1750–2015)
D978
Tisdag
14 januari
13–15 HISTORIA GRUNDNIVÅ KVÄLL
HI1332 Afrika II: Kolonialism; HI1342 De islamiska samhällenas äldre historia; HI1343 Genus i historien; HI1337 Kinas historia; HI1351 Historia I, del 1; HI1353 Historia I, del 2; HI1346 Samernas historia; LK1045 Skräck och monster i populärkulturen; HI1316 Stockholms historia
D978
       
Onsdag 15 januari  9-11 HISTORIA AVANCERAD NIVÅ
HI8084 Det medeltida Rom; HI8072 Globalhistoria II; HI8108 Historia - teorikurs ; HI9202 Historia – masterkurs; LK7091 Introduktion till förlagskunskap; HI8076 Maskuliniteter i politik och krig: Västeuropa, ca 1750–1950 ; HI8037 Paleografi 
D978
       

 

Omregistrering
Datum Tid Kurser Plats
Onsdag
15 januari
13-15 Omregistrering sker i mån av plats på alla kurser som ges vid institutionen under denna termin. D978

 

Reservupprop
Är du reserv på någon av våra kurser och intresserad av en plats så ska du komma på reservuppropet torsdag 16 januari klockan 9:00 i D220. Kan du inte komma själv så går det bra att skicka ett ombud.

 

Schema och litteratur

Scheman och litteraturlistor för vårterminens kurser finns på respektive kurssidor.