Snabblänkar
Öppettider
Antagning
Sen anmälan
Terminstid
Registrering
Dispensansökan
Omregistrering
Reservupprop
Schema och litteratur
Lärplattform samt verktyg

 

Öppettider
Du når Studentexpeditionen via telefon eller e-post eftersom plan 8 och 9 håller stängt tills vidare på grund av den pågående Coronapandemin. Mellan den 21 december och den 4 januari håller vi dock stängt.
 

 

Antagning
Har du frågor om antagningen ring 08-16 49 22 (växel 08-16 20 00) eller e-posta studentavdelningen@su.se
 
Sen anmälan
De kurser och program där det kan finnas platser kvar öppnar för sen anmälan den 15 december. Du anmäler dig som vanligt på antagning.se.
Mer information om sen anmälan och återanmälan hittar du på universitetets centrala webbplats

 

Vårterminen 2021
2021-01-18 – 2021-06-05
Terminsdel A: Måndag 18/1
Terminsdel B: Torsdag 18/2
Terminsdel C: Tisdag 23/3
Terminsdel D: Måndag 3/5

 

Registrering

Det är obligatoriskt att registrera sig på den kurs du ska läsa. Om du inte registrerar dig i tid kommer du att förlora din plats. Du registrerar dig på student.ladok.se 


Webbregistreringstider
Lärarutbildningar: 2021-01-04 – 2021-01-10
Övriga utbildningar: 2021-01-04 – 2021-01-12

Om du av någon anledning inte kan webbregistrera dig kan du e-posta expedition@historia.su.se ovanstående tider. Ange vilken kurs du vill registrera dig på samt bifoga ett nationellt studieintyg.

 
Ansökan om dispens

Eftersom vårterminen startar dagen efter att höstterminen tar slut kan det hända att poängen från höstterminens avslutande tentamina inte registrerats i Ladok än. Detta kan innebära att du då inte uppfyller behörighetskraven för registrering och måste ansöka om dispens för att få påbörja din utbildning. Ansökan om dispens skickas till oskar.schelin@historia.su.se veckan innan terminsstart (2021-01-11 – 2021-01-15). Ange vilken kurs du vill söka dispens för samt vilken kurs du inväntar poäng från.

 

 

Omregistrering

Om du ska delta i undervisning eller examination så behöver du vara omregistrerad på ett aktuellt kurstillfälle. Registrering på aktuell termin krävs också för att du ska kunna anmäla dig till tentamina. Observera att omregistrering endast kan erbjudas i mån av plats och att du bara kan omregistreras om du tidigare har varit registrerad på kursen. Du kan se vilka kurser du tidigare varit registrerad på via student.ladok.se.

Ansökan om omregistrering
För omregistrering VT2021 e-posta eedp@historia.su.se veckan innan terminsstart (2021-01-11 – 2021-01-15). Ange vilken kurs du vill omregistrera dig på, vilken eller vilka delkurser du saknar samt uppnådd närvaro på delkurserna. Vi kommmer att gå igenom alla ansökningar efter att den ordinarie registreringen är avslutad.

 

Reserv
Om du står på reservplats till någon av våra utbildningar och kan erbjudas plats kommer vi att kontakta dig via e-post under vecka 2.

 

Schema och litteratur

Scheman och litteraturlistor finns på respektive kurssidor.

schema.su.se

Om du är ny student hittar du en checklista inför terminstart här: http://www.su.se/utbildning/ny-student

 

Lärplattform samt verktyg

Alla kurser använder lärplattformen Athena, https://athena.su.se

Vi använder även verktyget Zoom för undervisning. Information om hur du laddar ned och installerar Zoom hittar du via denna länk: https://serviceportalen.su.se/sv-se/article/1055139